CENTRE OBERT GRUPO UNIÓN :: Setmana Temàtica (Divendres)

Perseguint les aventures del Quixot durant aquests 5 dies, els nens i nenes han conegut l’ideal cavalleresc al llarg del centre d’interés de l’autonomia.

Aquest curs 2006-07, els nois i noies del Centre Obert del Grupo Union, descobriran moltes coses sobre l’autonomia.

A partir d’un centre d’interès cada any treballem un objectiu educatiu amb els infants i aquest any coneixerem les aventures del Quixot i l’ideal cavalleresc d’assolir l’autonomia.

Durant tot el curs cada mes ambientarem totes les activitats d’una setmana en això, és el que diem la Setmana Temàtica.

Durant la primera Setmana Temàtica els nois i noies s’han pogut introduir en la història.

El divendres 10 de novembre van conèixer l’ideal cavalleresc que havíem de perseguir durant totes les seves aventures al llarg del centre d’interès (l’autonomia) i vam celebrar un banquet amb tot d’elements de l’època . També van ser nomenats cavallers en el sí de la cerimònia.

Al llarg de les diferents setmanes temàtiques els nois i noies aniran descobrint l’autonomia en els diferents espais de la seva vida (escola, família, amics, barri, preju) a través de diferents aventures del Quixot.