Manifest en ocasió de la XII Setmana cultural | 05/06/2003

Manifest de la Plataforma d’entitats i veïns de la Mina en ocasió de la XII Setmana cultural.

> Versió
en català

> Versión
en castellano


Manifest en ocasió
de la XII Setmana cultural

La nostra Setmana Cultural, que
ja té una llarga història dintre
de la vida associativa del barri, és fruit
de la col·laboració de més
de 20 Entitats del barri i de moltes hores de
feina gratuïta i solidària de molts
veïns i veïnes anònims. Per això,
volem començar el nostre manifest agraint
a tota aquesta gent la seva feina ben feta.
Aquest any celebrem la Setmana Cultural immediatament
després de les eleccions municipals. Creiem
que, al començar aquesta nova etapa, és
un bon moment per replantejar unes qüestions
de fons que ens preocupen seriosament.

Per una part, estem constatant que,
en el procés de transformació del
nostre barri de La Mina, a part dels temes concrets
que a tots ens preocupen, hi ha un problema de
fons. I aquest problema de fons és que
el Consorci de La Mina no acaba d’anar bé.
El Consorci, que és el motor que ha d’anar
impulsant i gestionant la transformació
del nostre barri, no té força ni
és prou operatiu; i per això ens
genera més preocupació que confiança.

I per altra part, ens generen preocupació
temes concrets com:

1- L’estancament que pateix
el Projecte Educatiu de barri.
2- Els baixos nivells d’informació
i participació que se’ls dóna
als veïns i usuaris, respecte al procés
de reparcel·lació i gestió
del reallotjament de la gent.
3- La via morta en la que es troba el Projecte
de Desenvolupament Comunitari i el model de
participació veïnal.
4- Ens diuen que l’any 2003 serà l’any
amb més inversions en Projectes Socials.
A hores d’ara no veiem una programació
seriosa en aquest camp (més aviat constatem
"retalls significatius"), ni gaires
efectes positius en aquest procés.

5- Les qüestions que giren a l’entorn
de "trencar l’estigmatització
del barri", continuen essent una pura
declaració de bones voluntats.

Volem llençar des de la plataforma
una crida seriosa al diàleg i a la participació
de tothom sense pors.
Demanem coratge i valentia a totes les nostres
autoritats per no amagar el cap sota l’ala, per
evitar-se uns "possibles conflictes"
a curt termini, que no farien més que empitjorar,
a mig i llarg termini, els problemes plantejats.

Estem convençuts que, en
aquesta nova etapa municipal, si se soluciona
el problema de fons i es posen en marxa la resta
de temes que ens preocupen, podrem veure, amb
alegria i esperança, la tan desitjada transformació
total del nostre barri.

La Mina, 27 de maig del 2003.

Plataforma d’Entitats i Veïns
de La Mina


Manifiesto en ocasión
de la XII Semana Cultural

Nuestra Semana Cultural, que ya
tiene una larga historia dentro de la vida asociativa
del barrio, es fruto de la colaboración
de más de 20 Entidades del barrio y de
muchas horas de trabajo, gratuito y solidario,
de muchas personas anónimas. Por eso, queremos
empezar este manifiesto agradeciéndoles
a todos, su trabajo bien hecho.
Este año celebramos la Semana Cultural
inmediatamente después de las elecciones
municipales. Creemos que, al comenzar esta nueva
etapa, es un buen momento para replantear unos
temas de fondo que nos preocupan seriamente.

Por una parte, estamos constatando
que, en el proceso de transformación de
nuestro barrio de La Mina, a parte de los temas
concretos que a todos nos preocupan, hay un problema
de fondo. Y este problema de fondo es que el Consorcio
de La Mina no acaba de funcionar bien. El Consorcio,
que debería ser el motor que impulse i
gestione la transformación de La Mina,
no tiene fuerza ni es suficientemente operativo;
y, por eso, nos genera más preocupación
que confianza.

Y por otra parte, nos generan preocupación,
temas concretos como:

1- El estancamiento que sufre
el Proyecto Educativo de barrio.
2- Los bajos niveles de información
y participación que se da a los vecinos
y usuarios, del proceso de reparcelación
del territorio y de la gestión del
realojo de la gente.
3- La vía muerta en la que han colocado
al Proyecto de Desarrollo Comunitario y su
modelo de participación vecinal.
4- Nos dicen que el año 2003 será
el año con más inversiones en
Proyectos Sociales. A estas alturas, no vemos
una programación seria (más
bien constatamos "recortes significativos"),
ni vemos casi efectos positivos en este proceso.
5- Las cuestiones entorno a "romper la
estigmatización del barrio" continúan
siendo una pura declaración de buenas
voluntades.

Queremos lanzar, desde la Plataforma,
una llamada seria al diálogo y a la participación
de todos, sin miedos ni prejuicios.
Pedimos coraje y valor a todas nuestras autoridades,
para que no escondan la cabeza debajo del ala,
para evitarse unos “posibles conflictos”
a corto plazo, que no harían más
que empeorar, a medio y largo plazo, los problemas
apuntados.
Estamos convencidos que, en esta nueva etapa municipal,
si se aborda el problema de fondo y se ponen en
marcha los demás temas concretos que nos
preocupan, podremos ver con alegría y esperanza
la tan deseada transformación total de
nuestro barrio.

La Mina 27 de mayo del2003.
La Plataforma de Entidades y Vecinos/as de La
Mina