PSC i el barri

Acabem amb la publicació de les respostes dels alcaldables a Sant Adrià a les properes eleccions municipals al qüestionari sobre el barri que els vam fer arribar fa unes setmanes. La darrera candidatura ha sigut Partit Socialista de Catalunya i el seu cap de llista Sito Canga.

 PSC i el barri

Recordem que desdelamina.net hem proposat uns interrogants concrets sobre temes generals que ens semblen d'interès per la gent del barri. Així entenem que el missatge, les propostes i els plantejaments que els partits tenen respecte el barri, la seva realitat i millora es fa més proper i entenedor. Les preguntes les vam publicar fa una setmana i aqui us deixem amb la resposta de PSC.

(Les preguntes estan ressaltades en negreta)

 

1.- El consum i tràfic de droga, és una realitat quotidiana del nostre barri. Quines accions tenen pensades per treballar i afrontar el fenomen?

Hem de desenvolupar una triple acció. Preventiva de treball amb la infància i joventut Control i acció policial per a reduir i eradicar el tràfic de drogues Assitencial d’atenció al drogo-depenet, que és un malalt. Que són els tres àmbits que ja venim treballant i que es parlen i debaten a la Taula de Drogues, que cal seguir potenciant.

 

2.- Algun veïns del barri son afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri. Aquest procés ja s’ha iniciat, no sense protestes, i es preveu que finalitzi en breu, quines propostes tenen previstes per a la seva finalització?

Ampliar el ventall de possibilitats per tal que cap família es vegi abocada a una situació econòmica complicada. És a dir:

a.- Els que vulguin i puguin anar als pisos nous, amb les condicions que ja s’han explicat ho faran i ens reunirem amb ells per explicar-los-hi com ho farem

b.- A aquelles famílies que no puguin es podran quedar a la seva actual vivenda i al bloc farem les remodelacions que hem fet als altres (millora accessos,…)

 

3.- La salut és un tema cabdal per tots el municipi. Al barri, el CAP és un dels serveis més destacats per la seva utilitat, presencia i historia. Dins del Pa de Transformació del barri és plantejava una ampliació del CAP, però es troba en fase de projecte. Quina es la seva posició davant aquest tema?

Mantenir l’exigència a la Generalitat que n’inclogui la construcció. Ja vàrem impulsar una moció que va se aprovada per tots el grups polítics municipals. On demanàvem a la Generalitat la seva construcció.

 

4.- L’educació és clau de volta pel barri i el seu desenvolupament, però lamentablement, l’absentisme és un dels factors més determinants actualment. Quines mesures tenen previstes per millorar l’escolarització dels infants i joves del barri?

Millorar l’escolarització dels infants i joves de la Mina ho hem de fer aconseguint la implicació real i efectiva de la institució que en té competència: La Conselleria d’Educació i conjuntament amb el centres escolars dissenyar les actuacions que calguin. També hem d’aconseguir la implicació de la fiscalia de menors.

 

5.- El Pla de Transformació i el Consorci del Barri han sigut prorrogats per cinc anys. Quina seria per vostè i el seu partit l’avaluació del que ha sigut el Pla de Transformació del Barri?

Els Socialistes en fem una avaluació excel·lent. Primer perquè entre tots hem aconseguit no fer del Pla de Transformació i de La Mina una eina de disputa política, és a dir hem fet un gran consens. Segon perquè hem aconseguit el suport, sense fissures de totes les administracions catalanes supramunicipals. Tercer perquè tot allò que hem aprovat ho hem fet amb unanimitat política i consens amb l’AAVV i la Plataforma, al temps que les dotàvem de recursos per tal que en poguessin fer un seguiment exhaustiu. Quart perquè hem fet una execució modèlica, en el temps i la qualitat, obtenint diversos reconeixements del Govern Català, del Govern d’Espanya i la Unió Europea. Cinquè perquè malgrat la crisi (que ha afectat) hem pogut trobar la manera de no aturar la construcció d’habitatges.

 

6.- La seguretat ciutadana és una de les preocupacions i situacions que afecten a tothom, quina és la seva posició respecte les actuacions que ja es porten a terme en el barri i quines propostes sobre aquest àmbit?

Creiem que la policia està fent un bon treball en el seu àmbit, tant el Mossos d’Esquadra com la Policia Local. Tal i com moltes vegades ha demostrat el Regidor de Governació, La Mina és un dels barris de la ciutat on s’han fet més actuacions (vialitat, inspeccions, vetlladors,…) i els Mossos dins l’àmbit que els pertany (delinqüència) han fet i fan una feina magnífica. Cal destacar el grau de coordinació entre les dues policies. Cal mantenir i aprofundir aquesta coordinació i les seves actuacions.

 

7.- La imatge pública del barri no ha millorat amb el temps. Quan surt als mitjans de comunicació encara moltes vegades és per reafirmar els estereotips i prejudicis que hi ha sobre ell. Quines polítiques preveuen per millorar aquest aspecte?

Durant els primers anys del Pla de Transformació havíem aconseguit que la image que sortia de La Mina als mitjans de comunicació fos positiva tot parlant d’allò que s’estava realitzant i de les millores que s’hi feien. Ha estat des de fa 1 any que La Mina torna a sortir, de tant en tant, en negatiu. Hem de trobar, forçant la imaginació, aquells elements, aquelles accions que despertin l’atenció en positiu dels mitjans i les energies positives dels seus ciutadans. Hem de lligar la Universitat al barri (com ja hem fet amb la biblioteca), fent que sigui un motor de canvi social.

 

8.- L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han sigut factors clau històricament en el desenvolupament del barri. Que en pensen del baix moment actual de l’associacionisme i del sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns/es?

Aquí hi ha dos nivells. El primer que ve donant per la forta crisi que patim i que colpeja amb força barris com el de La Mina. Als serveis d’ocupació i programes d’inserció del Consorci s’ha hagut d’atendre població que feia anys que no tenia la necessitat de fer ús d’aquests serveis. Aquesta incertesa econòmica que viuen les famílies és lògic que porti a la desmotivació i despreocupació pels afers comunitaris, ja que el que hi ha són necessitats primàries.

 

Pel que fa a l’associacionisme, no és una cosa uniforme. No totes les associacions estan de la mateixa manera i condició, a l’igual que passa en altres barris de la ciutat. Veig que hi ha entitats que van desenvolupant les seves activitats amb normalitat. Pel que fa a l’AAVV i la Plataforma d’Entitats, han de trobar la manera d’incidir i d’estimular la participació dels veïns i les Entitats, per a això sempre estarem al seu costat, perquè la democràcia s’enforteix amb la implicació de la ciutadania.

 

9.- Desdelamina.net és un projecte de dinamització sociocultural a partir de l’ús de les TIC. Per això pensem que aspectes com l’alfabetització digital, l’accés a Internet i l’ús de recursos 2.0, són eines molt vàlides per transformar i millorar la realitat de les nostres comunitats. Voldríem acabar preguntant quines son les seves propostes per a millorar l’ús d’aquestes eines en el barri.

Ampliar l’accessibilitat a internet en els equipaments municipals així com la realització de cursos per aprendre a utilitzar internet i les eines 2.0

També l’Ajuntament obrirà els seus serveis via eines 2.0 (facebook, twitter, blogs…) per tal de facilitar la interacció amb els ciutadans/es i millorar la comunicació.

 

A desdelamina.net agraim la bona rebuda a aquesta proposta i les seves respostes. 

Recordem que els nostres articles es poden comentar i que pots descarregar-te les respostes en format pdf.

També pots veure les respostes donades per Ciutadans, IC-EUiA i Renovació per Sant Adrià al nostre qüestionari.