Les drogues i les condicions d’insalubritat, principals problemes de salut per a la població de La Mina

 • Categoria de l'entrada:Societat

El CAP La Mina ha publicat les primeres conclusions del diagnòstic de salut que ha anat elaborant al llarg dels darrers mesos. Tal i com avançava a la nostra entrevista el director del servei, Juantxo Mendive, aquest anàlisi pretén recollir la percepció que la població té sobre els principals problemes de salut del barri. L’objectiu és ampliar el coneixement per prioritzar les estratègies d’actuació i de millora de manera més acurada.

La percepció de veïnes i veïnes

Per tal de conèixer la visió que la població té sobre la salut comunitària es van realitzar 200 enquestes al veïnatge i a persones que treballen en alguna entitat o servei del territori. Les enquestades havien d’identificar els tres problemes de salut que elles consideraven més importants. I aquests són els resultats:

 • Problemes relacionats amb les drogodependències 23,8%,
 • Problemes relacionats amb condicions d’ insalubritat 12,6%,
 • Problemes amb malalties no especificades 9,8%,
 • Problemes amb factors de risc cardiovascular 9%,
 • Problemes amb la contaminació 6,4%
 • Problemes amb la manca de seguretat 6% ,
 • Problemes amb la salut mental 5,2% ,
 • Problemes amb la convivència 3,8%,
 • Problemes amb tabaquisme i alcoholisme 3,6%,
 • Problemes amb malalties infeccioses: 2,2%,
 • Altres  problemes (solitud, salut dental, aïllament del barri…) 17,6%

Cal mencionar que les persones enquestades que treballen a entitats del barri, en detriment del veïnatge, destaquen en major grau els problemes relacionats amb la salut mental i els hàbits alimentaris poc saludables.

Aprofundint en les dades qualitatives

L’estudi també va aprofundir en 4 àmbits concrets de la salut comunitària: la valoració de l’entorn, la percepció de problemes de salut, la percepció de problemes socials amb impacte en la salut i aspectes d’acció comunitària. Per a fer-ho es van realitzar entrevistes a 10 persones significatives del territori. 

L’elevat consum drogues, la salut mental i emocional, la nutrició, l’obesitat i el sedentarisme, la consideració de l’espai públic com a factor qualitatiu de salut i la contaminació ambiental es presenten especialment rellevants en aquest estudi.

Una aproximació quantitativa

El diagnòstic de salut també compta amb un anàlisi quantitatiu obtingut a partir de diferents registres de dades. Aquestes són de tipus sociodemogràfiques i de mortalitat de la població de referència del CAP La Mina.

A través d’elles, l’obesitat s’identifica com el primer problema de salut amb xifres molt més elevades que a la resta de Catalunya, tant pel que fa a la població adulta com infantil. També ho fa l’elevat consum de tabac i d’alcohol i els problemes relacionats amb la salut mental i emocional.

La veu de les entitats

Durant la presentació oficial de les primeres conclusions d’aquest diagnòstic de salut comunitària, les entitats i serveis de la comunitat van participar d’un ampli debat per completar l’estudi. Alguns dels aspectes que més es van esmentar van ser: l’especial situació de vulnerabilitat del veïnatge, els problemes de masclisme, l’educació en els valors cívics i de convivència, les dificultats en escolarització, l’embaràs adolescent, els problemes emocionals i d’ansietat i la situació de marginalitat del barri.

L’estudi encara és viu. El CAP La Mina treballa en el diagnòstic de salut i durant la segona quinzena de setembre convocarà una reunió al grup motor per avançar en el document d’anàlisi final.