Es comencen a buidar i tapiar pisos, primeres resolucions de casos d’afectats del bloc Venus a La Mina ja en marxa

L’Oficina Tècnica per a l’expropiació del bloc Venus ja hauria resolt els primers expedients amb famílies que haurien triat la via de la indemnització econòmica. Segons ha pogut saber l’equip redactor del desdelamina.net de diverses fonts fiables, també s’han dut a terme visites per part de famílies afectades a alguns pisos del barri que s’estan oferint per al reallotjament.

Amb la recent aprovació del projecte definitiu el mes d’abril, ja es va obrir la porta a la possibilitat que es tanquessin de forma ràpida els primers expedients. Això és el que estaria passant amb alguns dels de menys complexitat, com és el cas de famílies que han acceptat la indemnització econòmica i no han interposat demanda per danys al patrimoni.

També sembla que s’estarien enllestint els primers reallotjaments dins el mateix barri, oferint algun dels 23 pisos que ja s’haurien comprat i realitzant visites amb les famílies que han mostrat interès en aquesta via. Els pisos en aquests moments estarien només pendents d’una reforma i adequació, per tal que les persones s’hi puguin establir amb les millors condicions.

Queda per veure, però, què passarà amb els casos en què hi hagi una demanda interposada per reclamar els danys patrimonials. Recordem que ara mateix el projecte aprovat requereix un acord mutu per a aplicar el decret Haus, que millora substancialment les condicions del reallotjament. Això podria implicar haver de retirar les demandes existents, però de moment no s’hauria fet cap demanda explícita per escrit en aquest sentit en la documentació entregada per l’Oficina Tècnica de Venus.

Ens hauria agradat poder contrastar i ampliar totes aquestes informacions amb l’Oficina Tècnica, però malgrat els esforços no ens ha estat possible de moment poder establir contacte amb cap persona responsable. Esperem que en els pròxims dies la situació canviï, ja que veiem aquests primers passos com quelcom important en el procés i una confirmació de tota la feina feta fins al moment per part de tothom.

Si es segueix aquest ritme, cada vegada anirà sent més habitual veure portes de pisos tapiades i bloquejades a les diferents escales del bloc de Venus. Una situació que sabem que també preocupa a les veïnes i que s’haurà de gestionar segons vagi avançant tot el procés d’expropiació i reallotjament.