Identitats i Miralls 2015

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Un any més desdelamina.net conjuntament amb els professors de Comunicació i Documentació del Treball Social del Grau de Treball Social de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona realitzarem aquesta experiencia d’aprenentatge i servei integrada a l’assignatura.

 

L’Aprenentatge i Servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Aquestes propostes educatives esdevenen projectes educatius amb una marcada utilitat social.

L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

L’ApS a la Universitat intenta connectar el compromís cívic a l’aprenentatge curricular. Així els participants reben una formació complementaria a la aportada a l’aula i entren la posen en practica en les diferents sessions de servei. Tot aixó es realitza tutoritzat per els equips de professors i de professionals del projecte al territori.

La proposta de l’experiència Identitats i Miralls es la d’analitzar com es creen les identitats personals i comunitàries d’un barri com el nostre, realitzar una reflexió entorn als mitjans de comunicació i la seva construcció de la realitat social i a la interacció entre les diverses identitats i la realitat.

Així desprès de luna presentació a l’aula de la nostra proposta es seleccionaran als nou participants per mitja d’autocandidatues.

Es realitzaran dues sessions d’aprenentatge a territori on es realitzaran tallers d’analisi de la realitat social a traves de les noticies, presentacions entorn al barri i la seva realitat i espais de reflexió entorn al poder de la comunicació i del paper dels treballadors socials com agents de canvi.

Les diferents sessions de servei es realitzaran amb diferents col∙lectius del barri, presentant i analitzant amb ells els diferents aspectes i derivades que un anàlisi crític anava generant.

Tota aquesta experiencia es documentara al seu blog: Identitats i miralls

També es pot consultar la cronica de l'edició de l'any passat i visionar un video amb el testimoni de tres de les participants.