VII Concurs d’Accessibilitat :: PER AQUI NO HI PASSEM

El concurs “Per aquí no hi passem” arriba a la seva setena edició

Aquest concurs d’accessibilitat, organitzat per l’Ajuntament, premia projectes que fomenten l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació en el municipi. Poden participar persones amb un grau de disminució física o sensorial igual o superior al 33% que estiguin empadronades al municipi, entitats de persones amb disminució, entitats socials i escoles de Sant Adrià de Besòs.

Els interessats en lliurar la seva proposta ho poden fer fins a l’11 de novembre, en el registre de l’Ajuntament, especificant que està adreçat al Programa de Suport i Atenció a les Persones amb Disminució, VII Concurs d’Accessibilitat. El concurs esta dotat amb un premi únic de 400€ per al projecte guanyador, que es farà públic el dia 1 de desembre.