Jornada PREMIOS NACIONALES DE URBANISMO 2004-2005-2006

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

 

Programa de les jornades
 

10.00h

Trobada a la biblioteca "Font de La Mina".
Inici de la jornada i explicació del projecte per part del seu autor: Alfons Soldevila

10.15 – 10.45 hores
Presentació de la jornada.
Maria Rosario Alonso Ibañez, Directora General de Suelo y Políticas Urbanas. Ministerio de Vivienda
Jesús Maria Canga, Vicepresident del Consorci del barri de La Mina i Alcalde de Sant Adrià de Besòs
Josep Maria Vilanova Claret, president AAUC
 

10.45 – 11.30h
Presentació del llibre de los Premios Nacionales de Urbanismo 2004-2005-2006.
Ramón Lopez de Lucio, arquitecte i autor del Llibre OPR
 

11.30 – 12.00h
El Pla Especial de Reordenació i Millora del barri de La Mina
Sebastià Jornet Forner i Carles Llop Torné, Jornet – Llop – Pastor arquitectes

12.00 – 12.30h
Els programes del Pla d’Actuació Social al barri de la Mina
Carme Ferran. Cap de l’Àrea Social de Consorci del barri de La Mina.
 

12.30 – 13.30h
Passeig pel barri de La Mina i visita a alguna de les seves actuacions
Poliesportiu la Mina, arquitectes David Bochaca i Marc Forés
La dotació dels ascensors a La Mina Vella, obra de César Diez
Els habitatges protegits en construcció
 

13.30 – 14.00h
Darrera visita i cloenda de la jornada
L’església de la Mare de Deu de les Neus, obra de Manuel Ribas i Piera
 

Cloenda de la jornada
Josep Maria Vilanova i Claret, president AAUC